Naše usluge

Saznajte više o našim uslugama koje temeljimo na suvremenim znanjima i praktičnim iskustvima.

Spajanja i preuzimanja

Kada nastupamo na strani prodavatelja, izrađujemo procjenu vrijednosti poslovanja te radimo istraživanje tržišta u potrazi za potencijalnim investitorima i recentnim usporedivim transakcijama. U potpunosti osmišljavamo postupak prodaje i kreiramo svu popratnu dokumentaciju poput Teasera, Informacijskih memoranduma analiza i prezentacija. Koordiniramo proces dubinskog snimanja i rad ostalih savjetnika. U kasnijim fazama, pružamo podršku klijentu u razgovorima s potencijalnim investitorima, što omogućuje klijentu da odabere najboljeg ponuđača i osigura poštenu kompenzaciju za svoje poslovanje.

Kada smo pozicionirani na strani kupca, istražujemo tržište kako bismo identificirali najprikladnije mete, vodeći se geografskim i drugim preferencijama klijenta i brojnim drugim faktorima. Naš najvažniji cilj je identificirati potencijalne sinergije koje mogu stvoriti dodatnu vrijednost za klijenta. Pružamo podršku klijentu tijekom postupka dubinskog snimanja, kao i u naknadnim pregovorima, kako bismo osigurali da mu cijena koju plaća ostavlja prostor za ostvarivanje solidnog povrata na investiciju.

Kako bismo ovo ostvarili, naš tim se oslanja na široko radno iskustvo svojih članova u raznim industrijama i korporativnim financijama. Kroz naše članstvo u Oaklinsu, sada možemo ponuditi ove, ali i dodatne usluge iz područja korporativnih financija koristeći mrežu stručnjaka u preko 40 zemalja svijeta.

Izrada mišljenja i procjena vrijednosti

Izrađujemo procjene vrijednosti (valuacije) i pružamo mišljenja o vrijednosti za vlasnike kompanija, menadžment i dioničare, najčešće u vezi s planiranim transakcijama. Svaka valuacija koju pripremamo je prilagođena konkretnoj situaciji i uzima u obzir očekivana tržišna kretanja koja koristimo kako bismo testirali poslovni plan društva. Ovisno o kontekstu, naša izvješća mogu biti popraćena i analizama osjetljivosti koje uzimaju u obzir ključne pokretače razvoja i tako pružaju klijentima povratnu informaciju o poveznicama vrijednosti kompanije i njezine strategije, pomažući im da donesu ispravne poslovne odluke.

Prikupljanje kapitala

Kako bismo pomogli osigurati akvizicijsko ili investicijsko financiranje našim klijentima, pružamo im uslugu u trajanju cijelog procesa. Provodimo analize strukture kapitala i budućih novčanih tokova i osmišljavamo prilagođena rješenja za naše klijente koja mogu uključivati različite bankovne aranžmane ili financiranje kapitalom. U finalnoj fazi procesa, koristimo naša znanja o strategijama različitih tipova investitora - fondovima privatnog kapitala, bankama i financijskim institucijama - i dobre odnose s njima.